Spoedgevallen

Overdag:

Bij verwondingen of spoedeisende klachten kunt u direct naar de praktijk komen.
De praktijk is geopend op werkdagen tussen 8 en 17 uur. 
Als u belt dat u eraan komt, kan de huisarts alvast rekening houden met uw komst. 

Voor spoedeisende hulp:
0416-277080

Buiten praktijkuren:

's Avonds, 's nachts en in het weekend kunt u contact opnemen met de Centrale Huisartsenpost (CHP):
0900 33 22222

Bij een levensbedreigende situatie:
Bel 112!