Behandelinformatie

beheer van gegevens

Beheer van gegevens:

Uw medische gegevens worden bij ons digitaal opgeslagen. Schriftelijke documenten worden 15 jaar bewaard. vanwege het beroepsgeheim kunnen medische gegevens alleen met toestemming van de patiënt worden overgedragen. Een dossier kan in principe niet door iemand anders dan de patiënt zelf worden ingezien.

 

Een klacht? Bespreek uw onvrede met de huisarts.

Heeft u een klacht, vul dan aub het klachtenformulier in op deze website onder klachtenformulier. De praktijk zal u dan zo spoedig mogelijk benaderen om de klacht verder door te spreken. Gebruikt u het formulier aub niet voor andere vragen, daar is het e-consult voor bedoeld.

Wanneer u ontevreden bent, stellen we het op prijs dan u dit met ons bespreekt. Wanneer wij op de hoogte zijn van uw onvrede dan kunnen wij proberen het voor u op te lossen.

Is dit lastig voor u, dan kunt u uw klacht bespreken met een onpartijdige klachtenfunctionaris.

De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. U kunt een klachten formulier gebruiken op de website van SKGE. De klachtenfunctionaris is ook te bereiken op 0880229190.