Home

Verhuizing praktijk in 2018:

In de zomer van 2018 gaat de praktijk verhuizen (binnen Kaatsheuvel) naar de mooie, oude Jozefkerk. 

De Jozefkerk wordt omgebouwd tot gezondheidscentrum. In het centrum zal onze praktijk zich gaan vestigen samen met andere disciplines, zoals apotheek de Koning, fysiotherapie de Waterleeght, podotherapie van der Eerden, verloskunde Puur, praktijk vd Wiel (orthopedagoog/psychologie), thebe thuiszorg, prikpost Diagnostiek Brabant, logopedie en diëtiste.

Het sloopwerk in het gezondheidscentrum is nu afgerond. Ze gaan nu beginnen met de opbouw. Op de website zijn al foto's te zien van de binnenkant van ons toekomstig gezondheidscentrum Rozet.

In de nieuwsberichten houden we u op de hoogte over de vorderingen in de bouw. Ook zullen we achter de tabbladen op de website verschillende foto's plaatsen van de bouw van het gezondheidscentrum.

Als het zo ver is, ontvangt u natuurlijk meer informatie over de verhuizing.

 

a jozefkerk 2

 

 

NHG keurmerk:

Sinds maart 2014 heeft de praktijk het keurmerk "geaccrediteerde praktijk" van het Nederlands Huisartsen genootschap" (NHG) gekregen. Dit betekent dat onze praktijk voldoet aan de kwaliteitseisen die het NHG stelt en dat onze praktijk actief werkt aan het verbeteren van de kwaliteit van patiëntenzorg. 

Accreditatie

 

Bloedprikken in onze praktijk:

Elke werkdag kunt u tussen 8.00u en 8.30u bloed laten prikken in onze praktijk. Gedurende die periode is er een medewerker aanwezig van diagnostiek Brabant.